Aktuelt

Data / IT arbeid - epost nede perioden 6. - 7. juni 2024

3. juni 2024 /
K-Sekretariatet skal gjøre oppdateringer IT og vil være nede i perioden 6. juni - 7. juni 2024. I denne perioden vil vi ikke være tilgjengelig på epost. 

Representantskapsmøte K-Sekretariatet IKS 24.5.2024 (teams)

29. apr 2024 /
Innkalling til møte i representantskapet i K-Sekretariatet IKS Fredag 24.5.2024 klokken 11 (teams) Vedlagt følger innkalling og møtedokumenter

Representantskapsmøte i K-Sekretariatet 24.5.2024

18. mars 2024 /
REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 24. MAI 2024 Det orienteres herved om at det vil bli innkalt til møte i representskapskapet i K-Sekretariatet IKS. Møtested: Fylkeshuset i Tromsø og nettmøte via Teams Møtedato: Fredag 24. mai 2024 Tid: Kl. 1100 Innkalling med sakliste og saker vil bli sendt ut i god tid før møtet.

Endringer i kommuneloven og IKS-loven

15. aug 2023 /
Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven og i lov om interkommunale selskaper (IKS) m.m Endringene i kommuneloven omfatter endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og at det kan gis forskrift om avdrag på lån og beregning av minimumsavdraget. Se også: Lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m. Departementet tar sikte på at endringene kommuneloven skal tre i kraft 1. juli 2023. Endringene i lov om interkommunale selskaper (IKS) omfatter endring i reglene…

Varamedlemmer til kontrollutvalget - viktig informasjon

15. aug 2023 /
VALG AV KONTROLLUTVALG – FELLES VARALISTE OG PERSONLIGE VARA Høstens kommunevalg nærmer seg og vi finner grunn til å gi viktig informasjon om valg av varaliste til kontrollutvalget. Valg til utvalget er regulert av kommunelovens §§ 7-5 til 7-7. En del kommuner har hatt felles lister, og noen har hatt lister med personlige vara. Kommunaldepartementet er av den oppfatning at man ikke kan vedta en felles varaliste, eller vedta personlige vara, men må velge en liste med nummererte vara for hver gruppe (formelt vedtatt valgsamarbeid). Spørsmålet om varalisten til kontrollutvalget tatt opp i denne uttalelsen fra departementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-7-5-til-7-7-sporsmal-om-valg-av-varamedlemmer-til-kontrollutvalg/id2699296/ Det sies…

Kontrollutvalgslederskolen

15. aug 2023 /
Kontrollutvalgslederskolen har som mål å gjøre lederne tryggere i rollen. Vi vil tilby faglig innsikt utover det som tilbys i ordinære konferanser. Undervisningen vil være variert. Kontrollutvalgsmedlemmer og sekretærer kan også delta. Del 1, november 2023 (dato er ikke bestemt ennå) digital/Teams Her legger vi vekt på grunnleggende rolleforståelse og kontrollutvalgets samspill med andre aktører. Andre viktige tema vil være påseansvaret, bestiller-rollen og hvilke verktøy kontrollutvalget har til rådighet. Samlingen blir sannsynligvis arrangert over to dager, (3 + 3 timer). Del 2, 5. og 6. februar 2024, Clarion Oslo Airport, Gardermoen På den fysiske samlingen legger vi opp til god…

Kontrollutvalgsboken - ny utgave

15. aug 2023 /
I denne rettleiaren gjer departementet greie for vår generelle forståing av kommunelova og dei aktuelle forskriftene. Kommunane og fylkeskommunane har eit sjølvstendig ansvar når dei brukar lova, og for vedtaka sine. Første utgåve av rettleiaren blei utarbeidd av Deloitte på oppdrag frå departementet. Denne tredje utgåva er oppdatert av departementet i samarbeid med Forum for kontroll og tilsyn og Norges Kommunerevisorforbund. Sidan denne andre utgåva blei publisert, er det vedteke ny kommunelov og nye forskrifter. Dette er innarbeidd i den nye utgåva. Også andre oppdateringar er gjorde. Vi håpar rettleiaren vil vere til nytte og inspirasjon for arbeidet i kontrollutvala…

NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse - 2024

15. aug 2023 /
NKRFs 20. Kontrollutvalgskonferanse 31. januar - 1. februar 2024 avholdes som vanlig i The Qube på Gardermoen.Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 800 deltakere. Målgruppe Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor. Program Programmet fastsettes i løpet av høsten. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Sett…

Ny rettleiar om konstituerande møte i kommunar og fylkeskommunar

15. aug 2023 /
Kommunal- og distriktsdepartementet har laga ei ny rettleiar om reglane i kommunelova om konstituerande møte og val til folkevalde organ. Rettleiaren gir mellom anna informasjon om kva som skal skje i det konstituerande møte, korleis val til folkevalde organ skal gjerast, kven som kan veljast og reglar om fritak. Lovendringane som trer i kraft 1. juli 2023 er innarbeida i rettleiaren. WebinarDepartementet inviterer òg til eit webinar tysdag 29. august klokken 10.00 til 12.00. Tema er konstituerende møte og val til folkevalde organ. Lenke:Les rettleiareren og meld deg på webinaret: regjeringen.no/konstituering Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.