K-Sekretariatet

 • K-Sekretariatet IKS er et interkommunalt selskap eid av Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og 35 kommuner i Troms og Finnmark og Nordland. Selskapet utøver sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg i eier(fylkes-)kommunene samt i Longyearbyen lokalstyre.  

  Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Kommuneloven krever at sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.

  Sekretariatet er kontrollutvalgets operative ledd og har blant annet følgende oppgaver: 

  • Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet.
  • Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. 
  • Sekretariatet utarbeider saksliste, sender ut innkalling og saksdokumenter i samsvar med lovens frister. 

  Forum for Kontroll og Tilsyn har utarbeidet en veileder for sekretariatets gjøremål og oppgaver. 

   

Kontrollutvalg

 • Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg og er kommunestyrets og fylkestingets redskap for demokratisk tilsyn og kontroll for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i tråd med gjeldene lover og regler, og (fylkes-)kommunenes egne planer, retningslinjer og vedtak. Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i lov og forskrifter.  

  Etter kommunelovens § 23-2 skal kontrollutvalget påse at:

  • kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
  • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser
  • det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
  • vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp

  Kontrollutvalget skal videre:

  • Gjennomføre risiko - og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden
  • Avgi uttalelse til årsregnskapet
  • Følge opp merknader fra revisor (i nummererte brev, eller i årsregnskapet)
  • Rapportere resultatene av sin virksomhet til kommunestyret
  • Følge opp kommunestyrets vedtak i saker som er rapportert

  Kontrollutvalget kan følge opp andre saker ut fra sitt mandat for kontroll og tilsyn. Fokus bør være et overordnet perspektiv: kort sagt «systemkontroll», ikke en «vedtakskontroll». Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.  Kontrollutvalget må forholde seg til kommunestyrets avgjørelser, men kan si fra hvis kommunestyret er i ferd med å foreta et ulovlig vedtak. 

  K-Sekretariatet IKS har ansvar for å ivareta sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene i følgende (fylkes-)kommuner:
   

  Liste over eierkommuner

Aktuelt

Sekretariatskonferansen 2023

Sekretariatskonferansen 2023

Sekretariatskonferansen Scandic Lillestrøm 21.- 22. mars Dette blir en samling der vi setter søkelys på det som er aktuelt for sekretariatene til neste år…

Les mer
Fagkonferansen - FKT 2023

Fagkonferansen - FKT 2023

Fagkonferansen to hovedtema er kommunens ansvar for egen beredskap (klima, personvern, anti-korrupsjon og påvirkning av valg) og ytringsfrihet og åpenhet i kommunen. Følg lenken…

Les mer
Kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget

Kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget

FKT - forum for kontroll og tilsyn - inviterer til webinar om kommunikasjonsstrategi i kontrollutvalget. Følge lenke for info og påmelding. https://www.fkt.no/nyheter/webinar-kommunikasjonsstrategi-for-kontrollutvalget-26-januar-2023/

Les mer
Kontrollutvalgskonferansen 2023

Kontrollutvalgskonferansen 2023

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023 Det nærmer seg den årlige Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen som arrangeres 1. - 2. februar 2023. Det er første fysiske konferanse etter pandemien. Se…

Les mer

Ansatte

 • Inger Johansen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Daglig leder
  • Besøksadresse Ringveien 1, Finnsnes
  • Postadresse Ringveien 1, 9300 Finnsnes
  • Telefon 913 51 994
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Tage Karlsen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Asbjørn Selsbanes gate 9, Harstad
  • Postadresse c/o Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad
  • Telefon 77 02 61 66 / 480 38 383
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Bjørn H. Wikasteen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
  • Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
  • Telefon 459 60 475
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Knut Roar Johansen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Rådhuset
  • Postadresse 8305 Svolvær
  • Telefon 951 09 002
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Audun Haugan
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
  • Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
  • Telefon 77 78 83 43 / 916 91 842
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Berit P. Pedersen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Prinsensgate 100
  • Postadresse 8048 BODØ
  • Telefon 913 60938
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Susan Terese Thoresen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Ringveien 1
  • Postadresse 9300 Finnsnes
  • Telefon 92082525
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt

 • Tromsø (hovedkontor)
  Ytterligere informasjon
  • Adresse Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
  • Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
  • Telefon 776 88343
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Finnsnes
  Ytterligere informasjon
  • Adresse Ringveien 1, Finnsnes
  • Postadresse Ringveien 1, 9300 Finnsnes
  • Telefon 913 51994
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Harstad
  Ytterligere informasjon
  • Adresse Asbjørn Selsbanes gate 9, Harstad
  • Postadresse c/o Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad
  • Telefon 480 38 383
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Svolvær
  Ytterligere informasjon
  • Adresse Rådhuset, Svolvær
  • Postadresse c/o Rådhuset, 8305 Svolvær
  • Telefon 951 09 002
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Bodø
  Ytterligere informasjon
  • Adresse Fylkeshuset, Bodø
  • Postadresse Postboks 1485, 8048 BODØ
  • Telefon 913 60938
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.