Program Kontrollutvalgsseminar

ons, 25 aug 2021 /

KONTROLLUTVALGSSEMINAR NOVEMBER 2021

10.15 Åpning/presentasjon/praktisk informasjon • v/daglig leder Inger Johansen

10.25 Kontroll og tilsyn i mange ledd • v/seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

10.50 Pause

11.00 Hvorfor kontrollutvalg? – formål og funksjon • v/seniorrådgiver Tage Karlsen

11.30 Kontrollutvalgets påse-ansvar ovenfor revisor • v/seniorrådgiver Audun Haugan

12.00 Lunsj

12.45 Hvilke saker bør kontrollutvalget interessere seg for og når bør det holde fingrene av fatet? (Varslingssaker mv.) • v/seniorrådgiver Tage Karlsen

13.15 Saksbehandlingen i kontrollutvalget – offentlighet, taushetsplikt, lukking av møter mv. • v/seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

13.45 Pause

14.00 Kjekt å vite – litt om inhabilitet – en enkel innføring i et komplisert tema • v/seniorrådgiver Tage Karlsen

14.30 Praktiske eksempler, drøfting og oppsummering

15.30 Slutt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.