(Fylkes-)kommuner

K-Sekretariatet har ansvar for å ivareta sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene i følgende (fylkes-)kommuner: