K-Sekretariatet

 • K-Sekretariatet IKS er et interkommunalt selskap eid av Troms fylkeskommune og 22 kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet utøver sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg i eier(fylkes-)kommunene og Longyearbyen lokalstyre.

  Kommuneloven krever at kontrollutvalget har eget sekretariat som er uavhengig av kommunenes øvrige administrative ledelse, og pålegger kommunestyret/fylkestinget å sørge for at kontrollutvalget har sekretærbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet er kontrollutvalgets operative ledd og utfører blant annet følgende:

  • Bistå utvalget med å føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og revisjonen
  • Påser at saker som forelegges utvalget er forsvarlig utredet
  • Utøver bestillerfunksjonen i forhold til forvaltnings- og regnskapsrevisjon
  • Påser at utvalgets vedtak blir iverksatt

Kontrollutvalg

 • Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg og er kommunestyrets og fylkestingets redskap for demokratisk tilsyn og kontroll for å sikre at den kommunale virksomheten skjer på en kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god måte – i tråd med gjeldene lover og regler, og (fylkes-)kommunenes egne planer og vedtak.

  K-Sekretariatet har ansvar for å ivareta sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene i følgende (fylkes-)kommuner:

  Liste over (fylkes-)kommuner

Aktuelt

Ansatte

 • Audun Haugan
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
  • Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
  • Telefon 77 78 83 43
  • Mobil 91 69 18 42
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Bjørn Halvor Wikasteen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
  • Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
  • Telefon 77 78 80 43
  • Mobil 45 96 04 75
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Inger Johansen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Ringveien 1, Finnsnes
  • Postadresse Ringveien 1, 9300 Finnsnes
  • Mobil 91 35 19 94
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Tage Karlsen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Seniorrådgiver
  • Besøksadresse Asbjørn Selsbanes gate 9, Harstad
  • Postadresse c/o Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad
  • Telefon 77 02 61 66
  • Mobil 48 03 83 83
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Bjørn-Harald Asphaug Christensen
  Ytterligere informasjon
  • Stilling Daglig leder/rådgiver
  • Besøksadresse Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
  • Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
  • Mobil 95 10 42 51
  • E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt

Hovedkontor